Domov >> História >> 3.ročník >> Súťažné práce

Zuzana ŠIMKOVIČOVÁ

Zuzana ŠIMKOVIČOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh užitkového predmetu
Okno do môjho ja výrobok
8 ročník
Kendice 273

Zuzana KOHÚTOVÁ

Zuzana KOHÚTOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Školská 4

Zuzana PULAIOVÁ

Zuzana PULAIOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Na Parlagu 1

Zuzana FILIPOVÁ

Zuzana FILIPOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Na Parlagu 1

Zuzana KOMENDOVÁ

Zuzana KOMENDOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Dolná 25

Zuzana STREĎANSKÁ

Zuzana STREĎANSKÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Fr. Kráľa 838

Zuzana MAJEROVÁ

Zuzana MAJEROVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Osloboditeľov 8

Zuzana CIBUĽOVÁ

Zuzana CIBUĽOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
SNP 78/26

Zuzana ŠINKOVÁ

Zuzana ŠINKOVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky
9 ročník
Okružná 17

Zuzana SUDÁROVÁ

Zuzana SUDÁROVÁ súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Návrh kolekcie šperkov
Šperky Suzi
8 ročník
Komárňanská 17

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.