Domov >> Súťažné práce >> Fotografia “ 8. ročník

Alex Fábry

Alex Fábry súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ísť či neísť ?
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prekvapenie
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Perly na pavučine
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čas beží rýchlejšie
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prebúdzanie hôr
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Cesta do neznáma
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Liečiteľ stromu
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Alexandra Cyntia Bartaová

Alexandra Cyntia Bartaová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Perličky na steble trávy
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Beatrice Damborská

Beatrice Damborská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zimná hradská
8. ročník
ZŠ Benkova 34, Nitra, 949 11

Beatrice Damborská

Beatrice Damborská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zasnežená 1658
8. ročník
ZŠ Benkova 34, Nitra, 949 11

Beatrice Damborská

Beatrice Damborská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Perlistý ľad
8. ročník
ZŠ Benkova 34, Nitra, 949 11

Bianka Žibeková

Bianka Žibeková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pod hladinou
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Dominika Malíšková

Dominika Malíšková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 2
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Dorota Majdová

Dorota Majdová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 5
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Elli Borková

Elli Borková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Nádej
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
ZOO v Zlíne
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Môj pes Benny
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Svetielko nádeje
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ako kaprie šupiny
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Štrbské pleso
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Západ slnka
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Radosť
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Adamíková

Ema Adamíková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stromová pavučina
8. ročník
Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71

Ema Gálisová

Ema Gálisová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Blíženci
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Emma Kepáková

Emma Kepáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vo vetre
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Emma Kepáková

Emma Kepáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Po daždi
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Emma Kepáková

Emma Kepáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Červánky
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Emma Kepáková

Emma Kepáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Paríž
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Emma Kepáková

Emma Kepáková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čvirik
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Žaba
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kontrasty
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Oko
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V oblakoch
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Motýľ
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Babylon
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Chiara Kovačičová

Chiara Kovačičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Kvapky
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Jakub Blahák

Jakub Blahák súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Filaová
8. ročník
ZŠ Martinská 20, Žilina

Jakub Vavrek

Jakub Vavrek súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 3
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Klára Škulová

Klára Škulová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tajomstvo temnoty
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Kristián Rakytka

Kristián Rakytka súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Balóny
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Lucia Hanzelová

Lucia Hanzelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Escape
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Martina Slávik

Martina Slávik súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 8
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Matej Voskár

Matej Voskár súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pripravený na ples
8. ročník
ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok 902 01

Matej Voskár

Matej Voskár súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Obývačka
8. ročník
ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok 902 01

Matej Voskár

Matej Voskár súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Maľovala voda
8. ročník
ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok 902 01

Matej Voskár

Matej Voskár súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Milióny očí
8. ročník
ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok 902 01

Matúš Klimko

Matúš Klimko súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 1
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Matúš Pira

Matúš Pira súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Modlivka v levanduli
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Matúš Pira

Matúš Pira súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Chalúpka
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Matúš Pira

Matúš Pira súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Levandulové pole
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Na hladine
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Štreka
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vstup do histórie
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
História dreva
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V lese
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Michaela Gyenešová Michaela Gyenešová

Michaela Gyenešová Michaela Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V podzemí
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

Modis Volodymyr

Modis Volodymyr súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 4
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Natália Mondec

Natália Mondec súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 6
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Nela Kováčová

Nela Kováčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Dunajec
8. ročník
Základná škola, Saratovská 85, 934 01

Nela Kováčová

Nela Kováčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Leto
8. ročník
Základná škola, Saratovská 85, 934 01

Nela Kováčová

Nela Kováčová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Syseľ
8. ročník
Základná škola, Saratovská 85, 934 01

Nina Kučková

Nina Kučková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Uhol pohľadu
8. ročník
Základná škola s materskou školou Slovesnký Grob, Školská 11, Slovenský Grob 900

Soňa Hlušková

Soňa Hlušková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Posledné lúče
8. ročník
ZŠ Martinská 20, Žilina

Tobias Sviečka

Tobias Sviečka súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pozri hore „Čisté nebe“
8. ročník
Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov, 020 01

Tobiáš Horváth

Tobiáš Horváth súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zamknuté dvere
8. ročník
ZŠ Martinská 20, Žilina

Tomáš Gonda

Tomáš Gonda súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zrodenie hviezdy
8. ročník
Základná škola,Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 052 01

Veronika Borošová

Veronika Borošová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Raňajky
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Veronika Kudlejová

Veronika Kudlejová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Raz si hore a raz dole
8. ročník
Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov, 020 01

Viktor Holík

Viktor Holík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zasneženým chodníkom
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Viktor Holík

Viktor Holík súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Hmla nad krajinou
8. ročník
Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, 045 01

Viktória Homolová

Viktória Homolová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ako vták
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Vivien Kráľová

Vivien Kráľová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 7
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Zuzana Šediová

Zuzana Šediová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pes
8. ročník
Základná škola, Saratovská 85, Levice, 934 01

Zuzana Šediová

Zuzana Šediová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Západ slnka
8. ročník
Základná škola, Saratovská 85, Levice, 934 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.