Domov >> Víťaz internetového hlasovania

Karolína Miháliková

Karolína Miháliková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
Air soft
9. ročník
ZŠ J. Bottu 27, Trnava

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.