Domov >> Víťazné práce >> Fotografia “ Žiaci ZUŠ 

1.miesto - Slávo Veterník

Slávo Veterník súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
V lese
9. ročník
ZŠ, J. Alexyho 1941/1, Zvolen, 960 01

2.miesto - Michaela Gyenešová

Michaela  Gyenešová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vstup do histórie
8. ročník
Základná škola, Školská 2, Holíč, 908 51

3.miesto - Karolína Kleinová

Karolína  Kleinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prebúdzanie
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Čestné uznanie - Viktória Vivien Ivanovičová

Viktória Vivien  Ivanovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pod povrchom
3. a 4. ročník
Súkromná umelecká škola Tralaškola, Ďurková 18, Nitra, 949 01

Čestné uznanie - Milica Antic

Milica  Antic súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pohyb
3. a 4. ročník
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica, 974 01

Čestné uznanie - Alžbeta Ujhelyiová

Alžbeta  Ujhelyiová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Moja vlna
3. a 4. ročník
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica, 974 01

Čestné uznanie - Ema Gálisová

Ema Gálisová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Blíženci
8. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Čestné uznanie - Kvetoslava Bartová

Kvetoslava Bartová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autorské šperky I.
3. a 4. ročník
ZUŠ L.Árvaya, Dolný Val 12, 010 01, Žilina

Čestné uznanie - Sabina Bieleková

Sabina Bieleková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ulita
9. ročník
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza, 971 01

Čestné uznanie - Matúš Klimko

Matúš Klimko súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Umelecká fotografia 1
8. ročník
ZŠ - Vajanského 93, Modra, 900 01

Čestné uznanie - Attila Scontos

Attila Scontos súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Spolužiačka Izabel
3. a 4. ročník
ZUŠ Müvészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno, 945 01

Čestné uznanie - Diana Smiešková

Diana  Smiešková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Efemerický čas 1
9. ročník
ZŠ Martinská 20, Žilina

Čestné uznanie - Hana Potočná

Hana  Potočná súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prechod do nového sveta
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.