Domov >> Súťažné práce >> Fotografia “ Žiaci ZUŠ 

Alžbeta Ujhelyiová

Alžbeta Ujhelyiová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Moja vlna
3. a 4. ročník
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica, 974 01

Attila Scontos

Attila Scontos súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Spolužiačka Izabel
3. a 4. ročník
ZUŠ Müvészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno, 945 01

Attila Scontos

Attila Scontos súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Stretnutie
3. a 4. ročník
ZUŠ Müvészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno, 945 01

Attila Scontos

Attila Scontos súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Módna story
3. a 4. ročník
ZUŠ Müvészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno, 945 01

Dalila Podolanová

Dalila Podolanová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Bacterial greenlands
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Ela Kováčiková

Ela Kováčiková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tvár vody
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Hana Potočná

Hana Potočná súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prechod do nového sveta
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Ivana Jaššová

Ivana Jaššová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Svetlo na konci ulice
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 942 01

Ivana Jaššová

Ivana Jaššová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Veľký balón
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 942 01

Ivana Jaššová

Ivana Jaššová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Vzácny poklad
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 942 01

Karolína Kleinová

Karolína Kleinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pod perinou
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Karolína Kleinová

Karolína Kleinová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prebúdzanie
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Kvetoslava Bartová

Kvetoslava Bartová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autorské šperky I.
3. a 4. ročník
ZUŠ L.Árvaya, Dolný Val 12, 010 01, Žilina

Kvetoslava Bartová

Kvetoslava Bartová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Autorské šperky II.
3. a 4. ročník
ZUŠ L.Árvaya, Dolný Val 12, 010 01, Žilina

Laura Šáleková

Laura Šáleková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Zrkadlenie
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom

Lucia Kostolanská

Lucia Kostolanská súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
More čiar
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Michaela Káčerová

Michaela Káčerová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Slnečné zrkadlo
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Michaela Káčerová

Michaela Káčerová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Múdre Ruže
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Milica Antic

Milica Antic súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pohyb
3. a 4. ročník
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica, 974 01

Natália Crková

Natália Crková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Tower Bridge – December 2023
3. a 4. ročník
Súkromná základná umelecká škola –Pierrot, Bernolákovo nám. 375/1, Námestovo, 0

Nela Menyhartová

Nela Menyhartová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Prechod do nového sveta
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Nina Nihelová

Nina Nihelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Čarovný prameň pod Andrejcovou
3. a 4. ročník
ZŠ Spojová, Spojová ul.14, Banská Bystrica, 974 04

Paulína Vrábelová

Paulína Vrábelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ja a moje druhé ja
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 42 01

Paulína Vrábelová

Paulína Vrábelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Bolesť
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 942 01

Paulína Vrábelová

Paulína Vrábelová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Ružové nebo
3. a 4. ročník
ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, Nám. Hrdinov 10, Šurany, 942 01

Sabína Eliášová

Sabína Eliášová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Diera do sveta
3. a 4. ročník
ZUŠ Juraja Kréna, Štúrova 590/31, Nové Mesto nad Váhom, 974 04

Soňa Vojčeková

Soňa Vojčeková súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Skladačka
3. a 4. ročník
ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica, 974 01

Veronika Výbochová

Veronika Výbochová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Šikana
3. a 4. ročník
Základná umelecká škola Žarnovica, Dolná 25, 966 81

Viktória Vivien Ivanovičová

Viktória Vivien Ivanovičová súťažná kategória:
názov práce:
veková kategória:
adresa školy:
Fotografia
Pod povrchom
3. a 4. ročník
Súkromná umelecká škola Tralaškola, Ďurková 18, Nitra, 949 01

e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.